Navodila za obračun PLAČE JAVNI SEKTOR za mesec MAREC (COVID-19) –OSVEŽENO 27.4.2020–

Objavljeno 5. aprila 2020

27.4.2020: Oddaja Rek-1 obrazca na eDavke je možna že vse od 14.4. in ste ga verjetno že vsi uspešno oddali. Plače za mesec marec lahko ažurirate in pričnete z delom za plačo april.

22.4.2020: Na podlagi Pojasnil Ministrstva za javno upravo, z dne 15.4.2020, smo v programu Plače dodali nov VP. Gre za VP100 (C070) Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (71. člen ZIUZEOP). Pri novem VP-ju se vnaša število ur dodatka in procent dodatka. V skladu s pojasnili MJU, iz naslova dodatka VP100 (C070) in dodatka VP98 (C223), zaposleni skupaj prejme največ 100% urne postavke osnovne plače zaposlenega.
Nov VP prevzamete preko funkcije 5.F.A.

5.4.2020: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je, za čas epidemije, izenačil Odsotnost zaradi višje sile z Začasno nezmožnostjo zagotavljanja dela iz poslovnega razloga. To določilo velja tako za izračun Osnove za samo nadomestilo iz tega naslova, kot tudi za Procent nadomestila. Če boste preko menija 5.F.A osvežili formule, bo Odsotnost zaradi višje sile že definirana po novem (zakon sicer še ni objavljen v Uradnem listu, veljal pa bo za čas od 13.3.2020 dalje). Za vse, ki ste izplačilo plač za marec že imeli, je seveda možen poračun. Ker je trenutno oddaja REK-1 obrazcev na eDavkih blokirana in se ne ve, do kdaj bo blokada trajala, predlagamo, da poračun Odsotnosti zaradi višje sile opravite pri plači za mesec april.

Zakon je definiral tudi nov dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, po pojasnilu ministra MJU, se bo ta dodatek izplačeval naknadno. Dodatek še nima jasnih okvirov in jih bodo objavili tekom aprila. Pri plači za mesec april naj bi bil nov dodatek izplačan za redno plačo in tudi poračun za mesec marec.«

2.4.2020: Nadgrajen izračun osnove za VP267 (G088) Nadomestilo zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga. Če bo v meniju 1.3 Obračunavanje, v polju PR14 izbrana vrednost 4, bo osnova »kar je ugodneje za javnega uslužbenca«.

1.4.2020: V primeru, da na izpisu plačilne liste pri VP-jih 266 in 267 ne vidite normiranih ur, si še enkrat osvežite formule preko menija 5.F.A (obračun se ne bo spremenil). Popravili smo še naziv VP-jev 271 in 274.
Popravljen je bil tudi izračun za delavce, zaposlene v okviru javnih del (meni 2.1, zavihek 3. Ostalo, vklopljen parameter »Delavec vključen v javna dela«). Za njih ne velja limit minimalne plače.

30.3.2020: Objava navodil (priponka PDF spodaj).

 

Pripravili smo nova navodila in usmeritve za obračun plač v javnem sektorju za mesec MAREC (COVID-19). Nadaljnje spremembe in napotki bodo na voljo na tej povezavi, kjer bodo tudi pregledno datumsko ločena.