Navodila za spremembo DDV-ja po 1.7.2013

Objavljeno 10. julija 2013

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A), objavljenem v Ur.l. št. 46/2013 dne 29. 5. 2013, smo pripravili ustrezne spremembe v Vasco aplikacijah. Spremembe so formirane tako, da boste nemoteno poslovali do vključno 30. 6. in v prihodnjem poslovanju, kot tudi v prehodnem obdobju, ko bo določen del dokumentov za preteklo obdobje in določen del za tekoče obdobje.

V prvem dokumentu so navodila za prehod v programih Avtorski honoraji, Avto šola, Blagajna, Drobni inventar, Glavna knjiga, Knjiga prometa, Knjiga prejetih faktur, Materialno knjigovodstvo, Trgovska knjiga.

Pripravili smo tudi podrobna navodila, kako narediti prehod na novi DDV s 1.7.2013 v programih Fakturiranje (tudi LT in storitve), Faw.web in RABV (Rabljena vozila). V navodilih je tudi postopek, kako si maloprodaje lahko že vnaprej pripravite nove nalepke s cenami in si tako sam prehod olajšate. Ta navodila najdete v drugem dokumentu.

Prosimo, da si navodila dobro preberete, saj bi ob upoštevanju korakov morali spremembo narediti brez težav.

Da bodo vaši programi dobili potrebne dodelave, morate najprej zamenjati verzijo. Verzija mora biti z datumom 26.6.2013 ali novejša. V juliju si jo menjajte 1x tedensko, da pridobite vse morebitne naknadne dodelave.