Nova lestvica KDPZ za javne uslužbence

Objavljeno 2. avgusta 2022

Na podlagi Sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list št. 103/22 dne 29.7.2022, se od 1. januarja 2022 uporablja nova lestvica KDPZ. Sprememba se prvič upošteva pri plači za mesec januar 2022 (izplačilo v mesecu februarju). Za prevzem nove lestvice potrebujete verzijo programa Plače z datumom 2.8.2022 ali novejšo. Dejansko ponastavitev premij KDPZ izvedete v meniju 2.B.4, na kar vas opozori tudi program ob vstopu. Predno potrdite ukaz 2.B.4, naj bodo zadnje obračunane in izplačane plače tudi ažurirane.

Dejansko se bo nova lestvica prvič upoštevala pri plači za mesec julij 2022, ki bo izplačana avgusta 2022. Glede poračuna premij KDPZ za obdobje Januar – Junij 2022 se čaka dodatna navodila in pojasnila zakonodajalca ter Modre zavarovalnice.