Nova stopnja DDV – 5% (knjige,…)

Objavljeno 23. decembra 2019

Pripravili smo navodila za spremembo DDV na novo, nižjo 5% stopnjo za programa Fakturiranje (LT, S, Mini) in Vasco.web.

Zakon o spremembah in dopolnitvi zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1L), Uradni list 72/2019 z dne 4.12.2019, uvaja posebno nižjo stopnjo DDV v višini 5% in velja od 1.januarja 2020. Določilo se glasi:« Dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig, časopisov in periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih ali dobavljenih elektronsko ali oboje (vključno z brošurami, letaki in podobnim gradivom, otroškimi slikanicami, knjigami za risanje ali pobarvankami, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oziroma ki jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo video vsebine ali avdio glasbene vsebine.«

Fakturiranje (LT, S, Mini)

V programih Fakturiranje (LT, S, Mini) je nova 5% DDV stopnja na voljo od 17.12.2019 naprej. Najdete jo na istem mestu kot so ostale davčne stopnje, torej v šifrantu artiklov (4.1) na samem artiklu:

2019-12-23_09-23-29

Uporabniki programa, ki morate zaradi novega DDVja spremeniti cene z DDV ali pa želite pustiti cene z DDV enake, kot do sedaj, morate pa seveda spremeniti ceno brez DDV in stopnjo DDV, smo uredili to možnost preko zapisnika o spremembi cen v meniju 6.2.1. Zapisnik lahko pripravite na dan, ko želite, da so spremembe upoštevane ali pa tudi vnaprej, pri čemer v zapisnik vnesite datum, ko morajo spremembe priti v veljavo.

Zapisnik označite kot »prevrednotenje PRODAJNE cene« in vanj vnesite artikle (knjige,..), kjer želite narediti spremembo DDV. Nato vnesete še osnovno skladišče (v primeru, da imate skladišča vklopljena) in nadaljujete z vnosom artiklov. Drugih skladišč za spremembo prodajne cene ni potrebno vnašati.

V primeru, da imate veliko artiklov, priporočamo vnos preko gumba »F4 Serijski vnos«, kjer imate možnost uporabiti različne filtre (skupine,..), dodali smo tudi možnost, da program potegne v zapisnik le artikle z 9,5% DDV: .

2019-12-23_09-23-58

Po aktivaciji zapisnika bodo vneseni artikli dobili 5% DDV, končna cena z DDV pa bo ostala nespremenjena. V primeru, da želite ceno z DDV primerno znižati, lahko na istem ekranu uporabite podatek »Procent spremembe cene« in ga nastavite na 95,8904. Program bo v tem primeru artiklom zamenjal DDV na 5,0% in znižal ceno z DDV.

Enako lahko naredite tudi na vnosu posameznega artikla preko gumba F2, kjer je mogoče ceno z DDV pustiti tako kot je ali uporabiti gumb za obdržanje cene brez DDV.

Urejeni so tudi različni izpisi v programu, kjer se izpisujejo DDV stopnje.

 

Vasco.web

Novi 5% DDV najdete med stopnjami za davek v šifrantu artiklov (meni 5.3.1):

2019-12-23_09-25-03

V istem meniju je tudi na voljo gumb za serijsko spremembo DDV stopnje na različnih artiklih. Artikle, katerim želite spremeniti stopnjo DDV morate najprej označiti z gumbom CTRL ali SHIFT, nato pa pritisnete gumb:

2019-12-23_09-22-51

Na maski s kljukico izberete ali želite spremeniti DDV stopnjo vsem artiklom v šifrantu ali le tistim, ki ste jih označili. Odločite se lahko tudi na katero stopnjo davka želite spremeniti (v našem primeru na 5%) in ali program obdrži ceno z DDV ali ceno brez DDV, kar pomeni, da bo cena z DDV nižja. Po potrditvi bo program zahtevano naredil.

2019-12-23_09-22-20

 

Materialno knjigovodstvo (MKW)

Sprememba stopnje DDV je na voljo v meniju 4.1. (Materiali) na artiklu:

2019-12-23_09-35-35

 

Avto šola (ASW)

Sprememba stopnje DDV je na voljo v meniju 4.4.:

2019-12-23_09-40-35