Objavljeno 5. julija 2023

Vtičnik za povezavo Vasco ERP sistema Fakturiranje in Woocomerce (WordPress) Avtomatska povezava programa Fakturiranje in maloprodajnega POS terminala Plačilo nadomeščanj odsotnosti strokovnih delavcev Morda niste vedeli …

Objavljeno 2. junija 2023

Potni nalogi v oblaku z opcijo potrjevanja in likvidacije; Regres za letni dopust – obračun regresa do uredbe; Regres za letni dopust – obračun regresa nad uredbo; Avtomatska povezava programa …

Objavljeno 8. maja 2023

mPotrdi – mobilna aplikacija za likvidacijo dokumentov (eKPF); Avtomatska povezava programa Fakturiranje in maloprodajnega POS terminala; Regres za letni dopust – obračun regresa do uredbe; Regres za letni dopust – …

Objavljeno 31. marca 2023

Zakonske novosti; Zaključek leta v KPFW; Zaključek leta v MKW; Morda niste vedeli …

Objavljeno 3. marca 2023

Zakonske novosti; Ukinitev podpore protokolu TLS (starejše verzije od 1.2); Poročanje o plačilih iz javnega naročanja (Kpfw, Web.Kpf); Amortizacija v programu Osnovna sredstva; Obračun tečajnih razlik ob koncu poslovnega leta …

Objavljeno 3. februarja 2023

Zakonske novosti; Aplikacija Napoved (letna poročila za FURS in AJPES za leto 2022); Nov katalog delovnih mest; sprememba DM in plačnega razreda delavca (SPJS); Zaračunavanje SMS (WebVrtec) po dejanski porabi; …

Objavljeno 30. decembra 2022

Zaračunavanje storitve portala e.vasco.si; Zakonske novosti; Oddaja na eDavke direktno iz programa Vasco za Windows 7/8.1; Zaključek leta v programu Fakturiranje; Številčenje dokumentov v novem letu 2023 (Faw/LT/S/Mini, Vasco.web in …

Objavljeno 6. decembra 2022

Individualno spletno izobraževanje za inventuro v Fakturiranju; Izplačilo poslovne uspešnosti; Plače JS (Navodila za financiranje dejav. javne službe v šolskem letu 2022/23); Nastavitev trenutnega leta za postajo (Faw, Faw Lt, …

Objavljeno 3. novembra 2022

Individualno spletno izobraževanje za inventuro v Fakturiranju; Zakonske spremembe; Izplačilo poslovne uspešnosti; Inventura v programu Fakturiranje; Opozorila pri knjiženju inventure in pred zaključkom leta v programu Fakturiranje; Inventura s pomočjo …

Objavljeno 7. oktobra 2022

Individualno spletno izobraževanje za inventuro v Fakturiranju; mOS, Elektronski popis osnovnih sredstev pri inventuri – OSW; Morda niste vedeli …; Zakonske spremembe; Dokumentni sistem – Akcijska ponudba do 30.11.2022.