Objavljeno 2. marca 2020

Dežurna služba ob SOBOTAH med 8.00 in 13.00 uro, Zakonske novosti, Obračun tečajnih razlik ob koncu poslovnega leta (Gkw), Obračun spremenjenega odbitnega deleža DDV-ja za prejete fakture (Gkw), Obračun spremenjenega …

Objavljeno 31. januarja 2020

Dežurna služba ob SOBOTAH med 8.00 in 13.00 uro; Zakonske novosti; Aplikacija Napoved (letna poročila za FURS in AJPES za leto 2019); Obračun tečajnih razlik ob koncu poslovnega leta (Gkw); …

Objavljeno 27. decembra 2019

Dežurna služba ob SOBOTAH med 8.00 in 13.00 uro, Zakonske novosti, Zaključek leta v programu Fakturiranje, Številčenje dokumentov v novem letu 2020 (Faw/LT/S/Mini in Vasco.web), Številčenje dokumentov v novem letu …

Objavljeno 5. decembra 2019

Digitalizacija v računovodskih servisih – brezplačni seminarji, Dežurna služba ob SOBOTAH med 8.00 in 13.00 uro, Zakonske spremembe, Seminar za inventuro v Fakturiranju, Storno zbirne fakture (Faw, Faw Lt, FawS), …

Objavljeno 6. novembra 2019

Hitro in enostavno knjiženje računov v Glavni knjigi, Seminar za inventuro v Fakturiranju, Izplačilo poslovne uspešnosti (13. Plača, Božičnica, …), Inventura v programu Fakturiranje, Opozorila pri knjiženju inventure in pred …

Objavljeno 4. oktobra 2019

Soglasje kupca k prejemu eRačunov iz Vasco d.o.o., NOVO – mOS, Elektronski popis osnovnih sredstev pri inventuri – OSW, Morda niste vedeli…

Objavljeno 3. septembra 2019

Novo šolsko leto 2019/20 – Solaw, Zakonske novosti, Novo označevanje kopij odprtih programov FAW, Morda niste vedeli…

Objavljeno 2. avgusta 2019

Obveščanje komercialistov na plačane predračune/ponudbe (Faw), Zakonske novosti.

Objavljeno 2. julija 2019

Sprememba davčnega potrjevanja Veleprodajnih računov (Faw in Vasco.web), Modul za podrobno likvidacijo faktur (Kpfw in Faw), Morda niste vedeli …

Objavljeno 4. junija 2019

Sprememba davčnega potrjevanja Veleprodajnih računov (Faw in Vasco.web), Moten dostop do spletnih aplikacij UJP, Vklop predala za E-račune, Morda niste vedeli …