Novo digitalno potrdilo za informacijske sisteme (UJP-B2B storitve, JS)

Objavljeno 7. septembra 2021

Proračunske uporabnike obveščamo, da si morajo najkasneje do 31.10.2021 pridobiti digitalno potrdilo za informacijske sisteme ali strežniško potrdilo za B2B storitve (prevzem eRačunov v programu KPFW, pošiljanje eRačunov v programu Fakturiranje, prevzem bančnega izpiska v Glavni knjigi).

Pri digitalnem potrdilu za informacijske sisteme in strežniškem potrdilu je imetnik potrdila institucija in ne fizična oseba/uporabnik, kot pri osebnem potrdilu/certifikatu, ki ga večina uporablja trenutno. Predlagamo, da s pomočjo svojih informatikov preverite obstoječa digitalna potrdila in si pravočasno naročite novo digitalno potrdilo za informacijske sisteme. Novo digitalno potrdilo je potrebno uvoziti na posamezni računalnik uporabnika v »windows certificate/personal«. Novo digitalno potrdilo za informacijske sisteme naročite preko Furs-a na ime institucije in ne na upravni enoti kot lahko osebna.

Proračunski uporabnik mora posledično vložiti tudi novo B2B vlogo na UJP, ki se glasi na novo digitalno potrdilo za informacijske sisteme. V programih Vasco ni potrebno urediti nobene zadeve. Za vse dodatne informacije se obrnite na UJP.