Novosti pri čezmejnem e-trgovanju (1.7.2021) – Glavna knjiga

Objavljeno 1. julija 2021

Za knjiženje tujih EU davkov oziroma OSS sistema DDV-VEM v Glavno knjigo, ne potrebujete nobenega dodatnega modula, potrebujete pa verzijo Glavne knjige datuma 1.7.2021 ali novejšo.

Vklop OSS sistema DDV-VEM naredite v meniju 6.7.K, kjer s pomočjo gumba »F2 Nov vnos« vpišete tiste države, ki jih potrebujete pri knjiženju. Ob dodajanju posamezne države, bo program samodejno dodal v kontni plan nove, dodatne osem mestne konte za posamezne stopnje davka izbrane države. Na ta način se bo znesek posamične stopnje davka posamezne države knjižil oziroma zbiral na ločenem kontu. Dodatna funkcionalnost ob dodajanju države v sistem je izbor ločenih protikontov na razredu 7. Protikonte razreda 7 morate dodati v kontni plan in dodati izbrani državi sami, ni pa to obvezen podatek.

s1

Če ste v sistem dodali vsaj eno državo, se vam bo v meniju 1.1 Knjiženje, pojavil nov gumb »Ctrl+F8 Podatki DDV VEM«, ki za izdane račune s tujimi davki omogoča evidentiranje v OSS sistem DDV-VEM. Odpre se zavihek DDV-VEM kjer se podatki vnašajo na zelo podoben način, kot klasičen DDV. Predpogoj za pravilen izbor tujih davkov je izbor Države. Program »državo« predlaga iz podatka partnerja, če je le-ta vpisana, sicer jo izberete na samem zavihku. V odvisnosti od države so na voljo aktualne tuje davčne stopnje.

s2

Zaenkrat je edini izpis na voljo v meniju 3.V.1 in sicer Pregled računov s tujimi davčnimi stopnjami. Račun, ki se vnaša v OSS sistem DDV-VEM, se ne vnaša v klasičen DDV sistem. Okrog samega poročanja novih obrazcev v sistem eDavkov, vpliva na redni DDV-O, obračuna in knjiženja temeljnic novih obrazcev, je še veliko neznank. Zakonodajalec je šele 29.6.2021 v Uradnem listu 102/21 objavil Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo. Naknadno se pričakuje dodatna vsebinska pojasnila ter nadgradnja sistema eDavkov. Zadeve ažurno spremljamo in bomo pravočasno dogradili Glavno knjigo z vsemi obrazci, žal pa smo odvisni v prvi fazi od zakonodajalca, ki z zadevami zamuja. Vse dopolnitve programa bomo objavljali na naši spletni strani.