Novosti pri izdajanju E-računov

Objavljeno 5. oktobra 2015

V Vasco novicah OKTOBER 2015 smo že pisali, da je prišlo do nekaj sprememb pri pošiljanju e-računov zaradi katerih morate zamenjati verzijo programa z zadnjo aktualno.

V skladu s priročnikom o E-računih so se vklopile nekatere kontrole prej neobveznih podatkov, zato smo program že popravili in polnimo tudi po novem obvezne podatke. Podatek, ki ga ne moremo polniti sami, če nimate Vasco poslovnega imenika, pa je matična številka naslovnika, ki je za uporabnike UJP obvezna.

Program bo ob vstopu v meni 2.L.1 oz. ob kreiranju e-računa samodejno preveril, če so matične številke prejemnikov e-računa vnesene in, če niso, jih bo avtomatsko preko servisa VPI obnovil. V primeru, da servisa VPI ne uporabljate, boste morali manjkajoče matične številke vnesti ročno.

Novost zadeva le proračunske uporabnike, za gospodarstvo pa sprememb ni.

Verzija z vsemi popravki in opozorili je na voljo od 5.10.2015 naprej.