Novosti za REK-1 po 1.1.2018 (detaširani delavci)

Objavljeno 2. februarja 2018

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list št. 79/17 z dne 28.12.2017) prinaša nekaj novih rubrik za poročanje podatkov o izplačilih za detaširane delavce. Dodatna pojasnila o informacijah o novostih REK obrazcev v letu 2018 je objavil tudi Generalni finančni urad, FURS. Pojasnilo najdete kot prilogo te objave. Z vidika programa Plače potrebujete verzijo datuma 2.2.2018 ali novejšo.