Obračun kilometrine v javnem sektorju od 1.10.2020

Objavljeno 12. novembra 2020

Na podlagi objave Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki ureja obračun kilometrine pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi od 1. oktobra 2020 dalje, smo pripravili navodila za prevzem novitet v programu Potni nalogi.