Obračun plač za napotene delavce od 1. januarja 2024

Objavljeno 16. februarja 2024

Skladno s spremenjeno zakonodajo glede obračuna plač za napotene delavce od 1. januarja 2024, smo pripravili kratka navodila. Navodila so prilagojena zadnjim informacijam na to temo in se močno razlikujejo od objave v Novicah februar 2024.