OBRAZEC REK-1 v XML DATOTEKI za DURS-EDAVKI

Objavljeno 8. novembra 2005

V verziji programa 8.59.1 z dne 08.11.2005 je pri pripravi obrazcev in XML datotek dodano kreiranje XML datotek za obrazce za DURS. V XML datoteke ze zapišejo REK-1 obrazci in Davek na plače. V primeru več REK-1 obrazcev se vsak obrazec zapiše v svojo datoteko (pred končnico ".xml" se doda številčenje R1, R2, … za prvo, drugo, … datoteko).
Zapis obrazcev za DURS v XML datoteko je bil narejen že v verziji programa 8.59.0 z dne 07.11.2005 vendar se je v primeru več REK-1 obrazcev v eno XML datoteko tudi dejansko zapisalo več obrazcev. Take datoteke pa pri uvozu na EDavke ni mogoče uvoziti.

KVPS – VPS Kapitalske družbe za PDPZ
V verziji programa 8.58.6 z dne 14.10.2005 je bila med ponudniki PDPZ podprta še Kapitalska družba z KVPS (Kapitalski Vzajemni Pokojninski Sklad) in se tako kot za ostala PDPZ tudi za KVPS lahko v menuju 1.6.B. Disketa za PDPZ pripravi datoteka (in pošlje po e-pošti) s seznamom nakazanih premij PDPZ.