OBRAZEC ZAP-STRU/L za STATISTIKO

Objavljeno 4. oktobra 2005

V verziji programa 8.58.2 z dne 04.10.2005 v meniju 1.5.2. med obrazci dodan še Obrazec ZAP-STRU/L. Ta obrazec se tudi zapiše v XML datoteko za oddajo preko AJPES spletne strani. V verziji programa 8.58.3 z dne 06.10.2005 je narejen popravek, da se v obrazcu ZAP-STRU/L ne upošteva delavcev, ki so zaposleni kot pri drugem delodajalcu.

V tej verziji je tudi popravek v strukturi datoteke matičnih podatkov za KDPZ zaradi zavračanja pri oddaji preko spleta. Sprememba je pri zadnjem polju – vzrok prenehanja delovnega razmerja (prej zapis ničle, sedaj presledek).

V verziji 8.58.1 z dne 27.09.2005 so že bile popravljene višine bruto plač za Obrazec ZAP-STRU/L oziroma za stari obrazec ZAP-PL