PLAČE GOSPODARSTVO – APRIL (COVID-19;ZIUZEOP) — OSVEŽENO 13.5.2020 —

Objavljeno 3. maja 2020

13.5.2020: Z verzijo datuma 12.5.2020 je pri Izpisu temeljnice (1.7) dodana izbira »Za katere vrste obračuna«.
Možnosti so: 0-Za vse vrste obračuna, 1-Za redne obračune (R1),  2-Obračun za REK-VD-1002, 3-Obračun za REK-VD-1004.
slika

12.5.2020: Verzija programa Plače z datumom 11.5.2020, omogoča delitev med »Obračunane prispevke« ter tiste »Za plačilo« tudi po novih delitvah Rek obrazcev (1001/1002/1004). Vsekakor pa bodite na delitve prispevkov pozorni, ker gre za nove zadeve z vidika plač in se lahko pojavijo še posamezne težave ali omejitve.

3.5.2020: Mesec marec je za nami in pripravili smo nova navodila za Plače v gospodarstvu, tokrat za mesec APRIL.