Popravek priprave in vpogleda v podatke za odmero dohodnine za leto 2020

Objavljeno 20. januarja 2021

Na podlagi sprememb poročanja podatkov za dohodnino s strani eDavkov (glej spodnjo objavo) smo pripravili nadgradnjo programa Plače. Ustrezna verzija za izdelavo in kontrolo dohodnine po zaenkrat objavljenih informacijah je datuma 20.1.2021. Spremljajte objave na spletni strani eDavkov in Vasco.

Objava:

19.01.2021 06:59

Pravilen vpogled v podatke o delu plače za poslovno uspešnost – odmera dohodnine za leto 2020

Na portalu eDavki je zagotovljen vpogled  v podatke za odmero dohodnine za leto 2020.
Zajem podatkov o delu plače za poslovno uspešnost je bil nepravilen, zato smo podatke ponovno pripravili po stanju na dan 17. 1. 2021.

Pojasnjujemo, da so v podatke vpogleda, ki so pripravljeni na podlagi predloženih REK obrazcev, podatki o delu plače za poslovno uspešnost zajeti v enakih zneskih, kot so bili poročani na iREK obrazcih (dohodek, prispevki za socialno varnost delojemalca, akontacija dohodnine), kar je pravilno .Ti podatki morajo biti vključeni tudi v Obvestilo » Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih  v obdobju od 1.1. do 31.12.2020«  za zavezance, prejemnike dohodkov, ki ga morajo izplačevalci dohodkov posredovati zavezancem do 31.1. tekočega leta za preteklo leto.

Pri letni odmeri dohodnine (primeroma v informativnem izračunu dohodnine – IID) zavezancev ki so prejeli ta dohodek, pa se bo v skladu z določbami ZDoh-2 v davčno osnovo oznake vira dohodka  1111 – Del plače za poslovno uspešnost vključil  znesek dohodka, ki presega 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, zmanjšan za sorazmeren del prispevkov za socialno varnost, glede na delež teh dohodkov, ki se vštevajo v davčno osnovo, kar bo zavezancem  pojasnjeno v obrazložitvi odločbe o odmeri dohodnine (oz. IID).

Seznanjeni smo bili, da so nekateri izplačevalci za zaposlene, za katere so bile plače za obdobje 3-5/2020 obračunane na REK-1 s šifro 1002, ali so bila obračunana nadomestila plače za obdobje 3-5/2020 na REK-1 s šifro 1004, znesek bonitete prikazali ločeno na REK-1 s šifro 1001 in ne skupaj s plačo oz. nadomestilom plače (na VD 1002 oz. 1004).

V primerih, ko so na individualnem REK za posamezno fizično osebo prikazani le podatki o nudeni boniteti, v trenutnem vpogledu v podatke za dohodnino akontacija dohodnine in prispevki za socialno varnost niso upoštevani.

Sporočamo vam, da bo predvidoma 21.1.2021 pripravljen nov vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2020, v katerem bodo tudi v primeru, da je bila za posamezno fizično osebo na REK-1 za obdobje 3-5/2020, z vrsto dohodka 1001 prikazana izključno boniteta (le dohodninska vrsta 1102 na iREK), poleg dohodka v vpogledu prikazani tudi podatki o obračunani akontaciji dohodnine ter prispevkih za socialno varnost.