Poračun izplačil Interesnih dejavnosti, DSP, Varstvo vozačev (Oktober 2022)

Objavljeno 7. decembra 2022

V prilogi smo pripravili navodila za poračun izplačil interesnih dejavnosti, DSP, Varstvo vozačev za oktober 2022.