Poračun minimalne plače za SPJS (COVID-19)–OSVEŽENO 1.6.2020–

Objavljeno 29. maja 2020

Na podlagi dopisa MJU številka 0100-222/2020/5, z dne 22.5.2020, z zadevo: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) – pojasnila, smo objavili navodila za Poračun minimalne plače.