Poračun premij KAD (Modra zavarovalnica)

Objavljeno 30. septembra 2022

Na podlagi dopisov pristojnih ministrstev ter Modre zavarovalnice, ste bili seznanjeni, da je slednja pripravila vse potrebne podatke za poračun premij KAD. Posledično v programu Plač ni nobenega poračuna. Edina zadeva, ki jo lahko koristite preko programa Plač je, da pri rednem izplačilu plače, plačilni nalog za KAD, ročno popravite na ustrezno višji znesek glede na poračun (meni 1.6.1.). Vse ostalo je za vas uredila Modra zavarovalnica, ki po zakonski dolžnosti enkrat letno javne uslužbence tudi pisno obvesti o vseh vplačilih.