Poračun regresa za leto 2018

Objavljeno 12. decembra 2018

Na podlagi dokumenta Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list 80/18 z dne 7.12.2018), izhaja da pripada javnim uslužbencem , ki so na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2018 prejemali osnovno plačo, ki ustreza 17. ali nižjemu plačnemu razredu, poračun med 1050 eurov in že prejetim regresom za letni dopust za leto 2018.

V programu Plače imate v meniju 4.2 na voljo izpis »Plačni razredi za regres«, s katerim si lahko pomagate pri kontroli delavcev, ki so upravičeni do poračuna regresa. Poračun regresa se obračuna po istih navodilih, kot redni obračun regresa. Izplačilo je lahko skupaj s plačo ali ločeno. Navodila za obračun regresa so bila objavljena v Vasco novicah maj 2018.