Poročanje podatkov o izplačanih dodatkih, ki se v skladu z ZIUPOPDVE ne vštevajo v letno davčno osnovo za odmero dohodnine

Objavljeno 22. januarja 2021

V prilogi smo pripravili pisna navodila za pripravo podatkov in datoteke VIRIZV.DAT.