Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1.1.2018

Objavljeno 30. marca 2018

V skladu s prehodno določbo Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list št. 79/17 z dne 28.12.2017) in objavo na eDavkih dne 14.3.2018, naj bi se od 1. aprila 2018 dalje uporabljala nova shema za poročanje REK-1 obrazca.

Sprememba o poročanju podatkov o povračilu stroškov službene poti se bolj ali manj tiče vseh zavezancev. Druga, vsebinsko večja sprememba, se navezuje na sam obračun plač za napotene delavce ter posledično tudi na poročanje povračil stroškov napotenih delavcev.

Na naši spletni strani smo okrog tega že imeli nekaj objav in navodil, tako da trenutno na tem mestu izpostavljamo samo povzetek oz. morebitna nova znana dejstva.

Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti.

Relativno sveža verzija programa Plač, vam samodejno ponastavi VP-je za službeno pot iz »stare« oznake »B06 – službena pot« na »novi« oznaki »B06 – Povračilo stroškov prehrane do uredbe vlade – službene poti« ter »B06a – Povračilo stroškov prevoza do višine, določene z uredbo vlade – službene poti«.

Če potrebujete dodatne Vrste Plačil za potrebe poročanja »novih« oznak »B06b«, »B06c«, »B06č«, »B06d« in »B06e«, imate na voljo čarodeja v meniju 5.E.F Čarodej za nastavitev VP-jev za stroške do uredbe. V spodnjem delu ekrana označite katere VP-je bi želeli dodati, potrdite z F9 in že jih imate na voljo za uporabo. Če želite dodati tudi nove VP-je za stroške, ki se samo poročajo, ne pa tudi izplačajo, imate na voljo meni 5.E.F in zavihek 2. Nastavitev VP-jev za ostale stroške. Korekcije nastavitev so možne tudi ročno in sicer direktno v meniju 5.3, na posameznem VP-ju.

Za uporabnike JS velja, da jim bo program preko funkcije 5.F.A, naštete spremembe uredil sam.

Poročanje podatkov za napotene delavce.

Glede poročanja povračil stroškov službenih poti v programu plače, veljajo navodila iz predhodnega odstavka. Smo pa na podlagi dodatnih pojasnil FURS-a glede izračuna plač oz. znižanja davčne osnove na podlagi koriščenja 45.a člena ZDoh-2, z verzijo dne 22.3.2018 izračun le-tega tudi spremenili.

Poročanje o povračilih stroškov službene poti v programu Potni nalogi.

Do nadaljnjega veljajo navodila, ki so bila objavljena na naši spletni strani, rubrika Obvestila, objava 7. marec 2018.

Splošno:

Od 1. aprila 2018 se za poročanje REK-1 obrazca uporablja nova shema. Za izplačila v mesecu januarju, februarju in marcu, ki so bila že poročana po stari shemi, je potrebno najkasneje do 30. aprila 2018, poročati popravke REK-1 obrazcev. FURS je na svoji spletni strani tekom meseca marca objavil navodila glede poročanja popravkov. Način poročanja popravkov, kot so si zamislili, je v določenih primerih zelo zahteven ali morda celo nemogoč. Kako se bo zadeva tekom meseca aprila odvijala, bomo še videli, ker bo sigurno prihajalo do sprememb tudi na samih eDavkih. Zato velja, da bomo v okviru programa Plače in Potni nalogi, najprej vsem uporabnikom omogočili pravilno oddajo REK obrazca za tekoča izplačila, torej izplačila v mesecu aprilu. Predvidoma po 18. aprilu 2018 pa bomo objavili navodila glede oddaje popravkov. Do takrat popravkov v okviru Vasco programov, ni mogoče oddajati.

Trenutni verziji programa Plače in Potni nalogi podpirata izpis REK-1 obrazca po novi shemi, medtem ko se XML za eDavke formira po stari, obstoječi shemi. Takoj ko bodo na eDavkih vzpostavili novo shemo za oddajo REK-1 obrazca, bo na voljo tudi nova verzija programa Plače z ustrezno shemo za oddajo. Z manjšim zamikom bo na voljo tudi nadgradnja programa Potni nalogi.