Poročanje povračil stroškov službenih poti izplačanih v januarju 2018; pojasnilo FURS-a (Plače)

Objavljeno 26. aprila 2018

Finančna Uprava RS je včeraj, 25.4.2018 ob 14:40:36 na svoji spletni strani objavila dodatno pojasnilo glede obveznosti poročanja povračil stroškov službene poti izplačanih v januarju 2018. V praksi je namreč prihajalo do različnih mnenj o tem ali za veljavnost novega poročanja šteje Datum izplačila po 1.1.2018 ali morda Obdobja po 1.1.2018. Sledi prepis objave FURS-a.

»Poročanje povračil stroškov službenih poti izplačanih v januarju 2018

V pojasnilu, ki je objavljeno na spletnih straneh FURS (stran 4) je opisan primer, ko delodajalec za službeno pot opravljeno v januarju izvrši izplačilo že v januarju.

Če je delodajalec v januarju  izplačal povračila stroškov službene poti za december (november) se podatki poročajo enako, kot je navedeno v primeru na strani 4, pri čemer se v polje 011 Obdobje vpiše 122017 (ali npr. 112017, če se izplačilo nanaša na november)

Iz navedenega izhaja, da obveznost poročanja povračil stroškov službene poti velja za vsa izplačila od 1.1.2018 dalje (ne glede na obdobje obračuna).

Za pravilno poročanje potrebujete verzijo Plač datuma 25.4.2018 ali novejšo. Za program Potni nalogi bo ustrezna verzija datuma 26.4.2018, ki bo na voljo tekom današnjega dopoldneva. Temu bo sledila tudi dodatna objava z ustreznimi navodili za potek dela.