Poračun regresa za letni dopust 2020 za javne uslužbence

Objavljeno 13. julija 2020

Na podlagi aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, Uradni list 97, dne 10.7.2020, višina regresa za letni dopust 2020 znaša 940,58 eura. Javni uslužbenci, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 20. ali nižjemu plačnemu razredu, se določi regres v višini 1.050,00 eura.

Poračun regresa se izvede najkasneje pri izplačilu plače za mesec julij 2020. Poračun regresa se lahko obračuna kot nov, ločen obračun, ali pri obračunu plače za mesec julij. Regres imate  pod VP 401 in pri poračunu le-tega nima nobenih posebnosti. To pomeni, da pod VP 401 vpišete ustrezen znesek poračuna regresa in ga izplačate.”