SOLAW: Obračun prehrane v SOLAW za čas do zaprtja šole (COVID-19)

Objavljeno 31. marca 2020

Obračun prehrane v programu SOLAW v kolikor ne uporabljate zunanjih aplikacij (eAsistent, Lopolis), deluje tako, da na podlagi vnesenih prijav in odjav na prehrano izračuna znesek prehrane za določeno obdobje. Za katero obdobje naj program izračuna pa to povemo s podatkom v poljih od/do datuma opravljene storitve. Ti polji pa se nahajata na samem oknu za pogon izračuna.

To pomeni, da za izdelavo obračuna za čas do zaprtja šole ne potrebujete narediti ničesar razen, vnosa odsotnosti. Pri obračunu pa ste pozorni na pravilen vnos datuma opravljene storitve. Da bi program obračunal prehrano zgolj za čas do zaprtje vnesite v polja “Datum opr. storitve od:” datum 01.03.2020 in v polje “Datum opr.storitve do:”  15.03.2020.

Program bo sam preračunal število obratovalnih dni do 15.03.2020 in odštel morebitne vnesene odsotnosti.

 

POMEMBNO: Navodila za uporabnike zunanjih aplikacij tako eAsistenta kot LoPolisa bomo objavili takoj ko zaključimo s testiranjem. Predvidoma pa tekom jutrišnjega dne.