Sporočanje obrazca 1-Zap/M (Ajpes) za primer subvencije dela minimalne plače (PKP8)

Objavljeno 18. februarja 2021

Statistični urad RS je v svojih pojasnilih za pravilno sporočanje obrazca 1-Zap/M dodal Primer 14 – pravilno sporočanje minimalne plače v primeru povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije. Pojasnila SURS najdete v prilogi.

V primeru, da je delodajalec upravičen za posameznega delavca do povračila dela minimalne plače (nominalno 50,00 eur), znesek subvencije vpliva na sporočanje AOP-001, AOP-007 in AOP-024. Subvencija se na obrazcu 1-Zap/M odšteje od AOP-001 in AOP-007. Medtem ko se od AOP-024 subvencija odšteje sorazmerno (bruto/neto).

Verzija programa Plače datuma 18.2.2021 ima na voljo meni 5.E.L Čarodej za nastavitev VP za Subvencija PKP8. Čarodej bo v bazo dodal VP571 Subvencija PKP8 (povračilo dela min. plače). Posledično lahko na obračunski list delavca vnesete ta VP in vpišete znesek subvencije. V tem primeru bo program pri sporočanju obrazca 1-Zap/M vpisane zneske odšteval.