Sprememba obrazca REK-O za izplačila od 1. aprila 2023 dalje

Objavljeno 24. marca 2023

Na podlagi Spremembe Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev (REK-O), ki velja za izplačila od 1. aprila 2023 dalje, smo pripravili spremembe v programu in ustrezna navodila.