Spremembe plač zaradi dogovora s sindikati javnega sektorja

Objavljeno 18. decembra 2018

Pri obračunu plače za mesec december 2018, izplačilo januarja 2019, se spremeni procent Dodatka za delo v deljenem delovnem času (C090). V programu Plače sta to VP 51 (vnos preko obračunskega lista) ter VP 103 (vnos preko podatkov delavca, zavihek Obračun). Višina dodatka se spremeni iz obstoječih 13% na 15%. Sprememba velja z 8.12.2018, kar pomeni, da se do vključno 7.12.2018 uporablja 13% in od vključno 8.12.2018 naprej 15%. Podlaga za spremembo je Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list 80/18 z dne 7.12.2018).

Nove nastavitve prevzamete preko menija 5.F.A.

VP 103 bo avtomatsko obračunaval novo višino dodatka, torej 15%. Pri VP 51 se procent vnaša ročno in ga lahko vnesete v višini 15% oziroma 13% za del ur, ki so bile opravljene do vključno 7.12.2018. Če je del ur potrebno obračunati po starem procentu in del po novem, boste VP 51 vnesli dvakrat, seveda z različnim procentom.

 

Dogovor je prinesel tudi Jubilejno nagrado za 40 let delovne dobe in posledično so bili v program Plače dodani trije VP-ji in sicer:

VP 428 – Jubilejna nagrada 40 let – nad uredbo

VP 514 – Jubilejna nagrada 40 let

VP 519 – Jubilejna nagrada 40 let za člane sindikata

 

Dogovor je prinesel tudi povišanje plač. Pravica do izplačila višje plače se uveljavlja postopno v treh obrokih (s temi datumi pravice do izplačila) in sicer:

Po izplačilu plače za mesec december, izplačilo januarja 2019, boste plače ažurirali in nato pri delavcih opravili korekcije plačnih razredov. Korekcija je lahko na poljih:

Če je potrebno spremeniti oziroma urediti Delovna mesta, uredite tudi te podatke.