Spremembe pri potnih nalogih za tujino (ZUJF) – velja za JS in gospodarstvo

Objavljeno 11. julija 2012

V Ur.l., št. 51/2012 z dne 6.7.2012, je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Uredba prinaša dve bistveni spremembi in sicer:

Natančnejši opis se nahaja v priloženi datoteki kot tudi odgovor ministrstva glede tega vprašanja. Nova verzija je na voljo od četrtka, 12.7.2012.