Spremembe v programu Avhw zaradi novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z)

Objavljeno 23. marca 2022

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), Uradni list številka 39/2022 ter Sklepa o usklajenih zneskih vajeniških nagrad, Uradni list številka 41/2022, so bile z verzijo datuma 23.3.2022 v programu Avhw narejene naslednje spremembe.

 

1. Davčna razbremenitev dohodkov iz oddajanja premoženja v najem. Normirani stroški se zmanjšajo iz 15% na 10%, stopnja za izračun davčnega odtegljaja se zniža iz 27,5% na 15%.

2. Davčna razbremenitev dohodkov iz kapitala – obresti in dividende. Stopnja za izračun davčnega odtegljaja se zniža iz 27,5% na 25%.

3. Uskladitev zneskov vajeniških nagrad. Za 1. letnik 264,26 eura, za 2. letnik 317,11 eura in za 3. letnik 422,82 eur.