Spreminjanje kontnega plana

Objavljeno 14. marca 2007

V kontnem planu smo dodali tipko F4 s katero lahko spreminjate konte (šifre). Spreminjate lahko sintetične in analitične konte. Pri spremembi analitičnega konta imate dve možnosti. Če novi konto še ne obstaja potem program samo zamenja konto, če pa konto na katerega spreminjate obstaja pa bo program knjižbe dodal k obstoječim.
Nazive kontov je seveda potrebno popravljati ročno.