Uskladitev minimalne premije KDPZ za javne uslužbence za leto 2018

Objavljeno 24. januarja 2018

Na podlagi Sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list št. 80/17 z dne 29.12.2017, se od 1. januarja 2018 uporablja nova lestvica KDPZ. Sprememba se prvič upošteva pri plači za mesec januar 2018 (izplačilo v mesecu februarju). Za prevzem nove lestvice potrebujete verzijo programa Plače z datumom 23.1.2018 ali novejšo. Dejansko ponastavitev premij KDPZ izvedete v meniju 2.B.4, na kar vas opozori tudi program ob vstopu. Predno potrdite ukaz 2.B.4, naj bodo plače za december 2017 ažurirane.