Uvedba novega obrazca UPN s QR kodo

Objavljeno 7. decembra 2016

Proračunski uporabniki ste s strani UJP prejeli dopis številka 405-624/2016-1 dne 5.12.2016 z naslovom »Uvedba novega obrazca UPN s QR kodo«. Predvidoma bo obrazec UPN s QR kodo na voljo v 30 dneh po objavi tehnične dokumentacije s strani ZBS – Združenja bank Slovenije in bo na voljo v programih SOLAW/VRTEC/FAW.