Višje plače v skladu z Aneksom h KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (JS)

Objavljeno 29. novembra 2021

V skladu s sprejetim Aneksom h KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, smo pripravili pisna navodila za obračun plače za mesec november.