VRTEC: Obračun dneva solidarnosti – 14.8.2023 pri obračunu oskrbnin

Objavljeno 31. avgusta 2023

POMEMBNO: Za pravilen obračun oskrbnin za mesec AVGUST 2023 potrebujete novo verzijo programa SOLAW-VRTEC, ki ima datum vsaj 31.08.2023!! Zato najprej prevzemite novo verzijo.

Vlada RS je določila, da je bil dan 14.8.2023 dan solidarnosti, dela prost dan. Tudi to pot podrobnih navodil kako obračunati ta dan od vseh deležnikov (občine, ministrstvo) nismo prejeli. Tako lahko iz obvestila ministrstva sklepamo, da se za obračun 14. avgusta uporabi enaka pravila, kot so se uporabila pri obračunu kateregakoli praznika, za katerega v Sloveniji velja, da je dela prost dan (npr. 15. avgust). To pa pomeni, da bo program vse odsotnosti, ki so vnesene za ta dan ignoriral (tako navadno odsotnost, kot bolniško ali poletno rezervacijo).

Kot lahko sedaj že sami sklepate bo program vsem, ki imate vnesene odsotnosti bodisi v koledar (tudi za tiste, ki ste prenesli odsotnosti iz WEB VRTCA) ali kot poletno rezervacijo uredil vse sam.

Težavo pa imete tisti, ki odsotnosti v program vnašate zgolj številčno. Vi morate pred obračunom število odsotnih dni popraviti tistim otrokom, ki so 14. avgusta bili odsotni in ste zanje tudi za ta dan upoštevali odsotnost.

OPOMBA: Za otroke, ki so ta dan vseeno prišli v vrtec nismo dobili posebnih navodil kako naj se ti obračunajo. Zato le sklepamo da so ti predmet »solidarnosti« in tako strošek vrtca.