VRTEC – Obračun oskrbnin OKTOBER 2020

Objavljeno 30. oktobra 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 27. 10. 2020 objavilo okrožninico 6030-1/2020/83 v kateri v drugi točki piše, da se v povezavi z zahtevki in obrazci pričakuje dodatna, posebna okrožnica.

Do tega trenutka sami te okrožnice nismo prejeli zato podajamo splošno navodilo za obračun oskrbnin.

Glede na situacijo v državi, kar se zadeva vrtcev in obračuna oskrbnin, jo lahko primerjamo z meseci JULIJ in AVGUST 2020. To pa pomeni da:

Na vprašanje komu in kako boste zaračunali stroške izpada prihodkov/občinskega dela oskrbnine, vam žal ne znamo odgovoriti. Predvidevamo pa, da se bo ministrstvo o temu izjasnilo v okrožnici, ki se jo šele pričakuje. Bodo pa ti podatki, kot so tudi že bili za pretekle mesece, dostopni na izpisu za občine, v stolpcu “zaprt vrtec”.

!! OPOZORILO: Vsi vrtci, ki mate posebne ugodnosti (dodatne popuste itd. in se ti prznavajo tudi za čas poletnih rezervacij in podobno), v mislih imamo tiste vrtce, ki ste morali že marca nastavitve za obračun oskrbnin, za čas zaprtega vrtca, dodatno urejati (naprimer KRANJSKI VRTCI) obvezno preverite obračune oziroma bodite tudi sedaj pozorni na te posebnosti, enako kot ste to morali biti že marca !!