VRTEC – Verzija z vključenimi izpisi po navodilu MIZŠ št. 6030-2/2020/26 in navodila za izpis so že na voljo

Objavljeno 10. novembra 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 04.11.2020 objavilo NAVODILO ZA PRIPRAVO ZAHTEVKOV št. 6030-2/2020/26, kjer iz prve točke izhaja, da je potrebno občinam poročati za obdobje od 01. oktobra do 23. oktobra 2020 ločeno, podatke o obračunanih odsotnostih zaradi COVID-19 in ločeno podatke o obračunani odsotnosti (ne glede na razlog odsotnosti) od 26. oktobra do 30. oktobra 2020, za namene vlaganja občinskih zahtevkov na MIZŠ. V ta namen smo pripravili novo verzijo programa SOLAW-VRTEC, ki je že na voljo in jo lahko prevzamete po običajni poti. Po uspešni menjavi verzije mora ta biti vsaj 5.42.0.0 iz dne 10.11.2020 ali novejša.

 

Obstoječi izpisi zahtevkov za občine (v meniju 5.2.6.1) tudi po menjavi vezije ostajajo nespremenjeni. To pomeni, da se bo na specifikaciji za občino v stolpcu “Zaprto” še vedno izpisal znesek za posameznega otroka, ki ga krije občina skupaj za celoten mesec.

V meniju 5.2.E.3 pa se nahaja dopolnjen izpis “Zahtevek MIZŠ za zaprt vrtec“. Tega je potrebno izpisati dvakrat:

Izpis lahko po potrebi izvozite v excel in ga tam po potrebi dodatno uredite. To naredite tako, da v polju “Izhod” izberete namesto “Grafični tiskalnih”, “Izhod v Excel“.

 

Iz pojasnila ministrstva ali drugih navodil, ni razvidno, če je potrebno iz zahtevka občini odsotnost za čas od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 izločiti. Tako boste vrtci morali to z občinami sami doreči in po potrebi skupni znesek iz drugega izpisa od zahtevka izločiti in ga umestiti na nov ločen zahtevek.