ZVPot-1 sprememba zakona glede navajanje prodajne cene (Fakturiranje)

Objavljeno 20. januarja 2023

26.1.2023 pride v veljavo sprememba zakona o varstvu potrošnikov ZVPot-1, ki v členu 15 spremeni navajanje prejšnje prodajne cene na recimo prodajnih nalepkah v maloprodajni trgovini, ko je v veljavi akcijski popust.

Do sedaj je veljalo, da so maloprodaje običajno na nalepki navajale staro – višjo ceno artikla in novo/znižano ceno artikla.

Po novi ureditvi pa zakon zahteva, da se navedena stara cena izračuna na podlagi zadnjih 30 dni pred uporabo znižane cene.

Sprejeta so naslednja določila:

  1. Pri znižanju cene blaga podjetje označi prejšnjo ceno in znižano ceno.
  2. Za prejšnjo ceno se šteje najnižja cena, ki jo je podjetje uporabljalo v zadnjih 30 dneh pred uporabo znižane cene
  3. Ne glede na prejšnji odstavek se pri blagu, ki je na trgu manj kot 30 dni, za prejšnjo ceno šteje najnižja cena, po kateri je podjetje ponujalo blago pred znižanjem cene v obdobju, v katerem je bilo blago na trgu.
  4. Ne glede na drugi odstavek tega člena in prejšnji odstavek se v primeru neprekinjenega postopnega zniževanja cene za prejšnjo ceno iz drugega odstavka tega člena šteje cena, ki je bila najnižja cena najmanj 30 dni pred prvo znižano ceno v neprekinjenem postopnem zniževanju cene.
  5. Če je odstotek znižanja objavljen v razponu, mora najvišji odstotek znižanja zajemati najmanj eno četrtino vrednosti vsega blaga, ki je na razprodaji.

Program bo lahko izračunal najboljšo ceno zadnjih 30 dni preko vnesenih zapisnikov o spremembi prodajnih cen. Vse maloprodaje ta sistem dela že poznate, saj ga že sedaj uporabljate za spremembo prodajnih cen. Med nalepke (meni 6.7.D) smo dodali tudi novo obliko nalepke, ki navaja vse potrebne podatke. Prevzamete jo lahko v zadnji verziji programa Faw v meniju 6.7.D, gumb “Uvoz oblik z interneta”.

Oblika

Če bi želeli izračun najboljše cene zadnjih 30 dni prikazati na že obstoječih nalepkah, je to seveda mogoče, a morate uporabiti pravilne gradnike za prikaz podatkov.
Primer uporabljenih gradnikov lahko vidite že na naši nalepki, ki smo jo pripravili.

Gradniki na nalepki:

Gradnik2

Izgled nove nalepke:

nalepka