Dogovor o ukrepih na področju plač JS

Objavljeno 14. novembra 2022

14.11.2022Pri poročanju poračuna regresa na ISPAP je bila napaka in so se vrednosti poročale napačno. Nekateri ste imeli težave že pri sami oddaji, drugim bodo datoteko verjetno zavrnili naknadno. Napaka je odpravljena z verzijo datuma 12.11.2022 ali novejšo. Priporočamo ponovno oddajo ISPAP datoteke. V primeru da ste obračun poračuna regresa že ažurirali, to naredite preko menija 4.D.7.

3.11.2022: Pripravili smo spremenjena navodila za poračun regresa, obdavčen del.

1.11.2022: Zaradi pojasnil MJU, da se poračun regresa za JS obdavči, bomo do konca tedna pripravili spremenjena navodila za obračun poračuna regresa za leto 2022. Preostanek navodil se ne spreminja.

26.10.2022: Na podlagi sprejetega Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, Uradni list številka RS, št. 136/2022 z dne 25.10.2022, so bile z verzijo datuma 26.10.2022 v programu Plače narejene naslednje spremembe. Po menjavi verzije si obvezno osvežite formule preko 5.F.A.

V prilogi najdete navodila za prevzem novosti v programu Plače.