Objavljeno 5. aprila 2023

Obveščamo vas, da z dnem 1.4.2023 ukinjamo podporo zastarelim TLS protokolom, nižjim od verzije 1.2 na naših strežnikih za storitve *.evasco.si, *.vasco.si, menjavo verzij programov, itd. Če uporabljate starejše verzije …

Objavljeno 24. marca 2023

Na podlagi Spremembe Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev (REK-O), ki velja za izplačila od 1. aprila 2023 dalje, smo pripravili spremembe v programu in ustrezna navodila.

Objavljeno 9. februarja 2023

V Vasco novicah februar 2023 je bila objava, da od 01.01.2023 velja nov Katalog delovnih mest za Javni sektor. Prevzem novega kataloga oziroma šifranta DM ste izvedli preko menija 5.F.A …

Objavljeno 20. januarja 2023

26.1.2023 pride v veljavo sprememba zakona o varstvu potrošnikov ZVPot-1, ki v členu 15 spremeni navajanje prejšnje prodajne cene na recimo prodajnih nalepkah v maloprodajni trgovini, ko je v veljavi …

Objavljeno 18. januarja 2023

V skladu s pojasnili ZZZS-ja glede uporabe dejanskih in ne več normiranih ur za izračun Osnove za nadomestila za refundacije, smo pripravili spremenjena navodila.

Objavljeno 7. decembra 2022

V prilogi smo pripravili navodila za poračun izplačil interesnih dejavnosti, DSP, Varstvo vozačev za oktober 2022.

Objavljeno 14. novembra 2022

14.11.2022: Pri poročanju poračuna regresa na ISPAP je bila napaka in so se vrednosti poročale napačno. Nekateri ste imeli težave že pri sami oddaji, drugim bodo datoteko verjetno zavrnili naknadno. Napaka …

Objavljeno 27. oktobra 2022

K sodelovanju vabimo novega sodelavca za prosto delovno mesto: Sodelavec v tehnični pomoči (m/ž) Oblika zaposlitve: zaposlitev za nedoločen čas s preizkusnim obdobjem. Obseg dela: Telefonska, spletna in terenska podpora …

Objavljeno 30. septembra 2022

Na podlagi dopisov pristojnih ministrstev ter Modre zavarovalnice, ste bili seznanjeni, da je slednja pripravila vse potrebne podatke za poračun premij KAD. Posledično v programu Plač ni nobenega poračuna. Edina …