Objavljeno 23. marca 2018

Vasco d.o.o. predstavlja uspešno ekipo programerjev in podpore, ki je najbolj znana po lastni programski opremi VASCO za potrebe računovodstva in trgovine na debelo in drobno. Namenjena je tako zasebnikom, …

Objavljeno 7. marca 2018

Pripravili smo dopolnitev spiska sprememb in navodila glede novosti pri poročanju iRek obrazca v programu Potni nalogi. Prosimo, da si jih podrobno preberete.

Objavljeno 27. februarja 2018

Za vsa izplačila plač delavcem v delovnem razmerju (14. člen ZPIZ-2) od 1.3.2018 dalje, se za izračun minimalne osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost, uporablja PP preteklega leta (Povprečna …

Objavljeno 14. februarja 2018

Sporočamo vam, da smo program SOLAW-VRTEC dopolnili po dodatnih zahtevah Mestne občine Ljubljana. Da bi lahko uporabili dopolnjene izpise morate zamenjati verzijo programa SOLAW-VRTEC. Verzija, ki vsebuje dopolnjene izpise nosi …

Objavljeno 2. februarja 2018

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list št. 79/17 z dne 28.12.2017) prinaša nekaj novih rubrik …

Objavljeno 1. februarja 2018

Za namen obračuna Stavke je na voljo VP18 (B090) Stavka – kršitev kolektivne pogodbe. V primeru obračuna Stavke kot neplačane, imate na voljo VP463 (N040) Stavka – neplačana odsotnost. Obvezno …

Objavljeno 30. januarja 2018

1.     Plače JS; Od januarja 2018 dalje znaša višina regresa za prehrano med delom 3,79 EUR (Ur. l. 3/18 dne 12.1.2018) 2.     Plače; Minimalna plača za delo s polnim delovnim …

Objavljeno 29. januarja 2018

Na podlagi dopisa 450-198/2017/7 dne 17.1.2018 s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, se je spremenilo poročanje Analitične evidence Osnovnih sredstev. Po novem se poroča preko XML datoteke, ki …

Objavljeno 24. januarja 2018

Na podlagi Sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list št. 80/17 z dne 29.12.2017, se od 1. januarja 2018 uporablja nova lestvica KDPZ. …

Objavljeno 11. januarja 2018

Glede na podane dodatne zahteve Mestne občine Ljubljana smo v programu SOLAW-VRTEC dopolnili že obstoječe izpise. V obstoječih izpisih so dodani dodatni stolpci in seštevki podatkov, ki se nanašajo na …