Objavljeno 30. septembra 2022

Na podlagi dopisov pristojnih ministrstev ter Modre zavarovalnice, ste bili seznanjeni, da je slednja pripravila vse potrebne podatke za poračun premij KAD. Posledično v programu Plač ni nobenega poračuna. Edina …

Objavljeno 7. septembra 2022

Z veseljem sporočam, da smo podjetje Vasco pridružili skupini Saop, ki je eden vodilnih ponudnikov poslovnih programov v Sloveniji.   Kaj združitev pomeni za vas, naše uporabnike S stališča uporabe …

Objavljeno 2. avgusta 2022

Na podlagi Sklepa Vlade RS o plačilu stavke izhaja, da javnim uslužbencem, ki so 9. marca 2022 sodelovali v splošni stavki na področju vzgoje in izobraževanja, pripada nadomestilo plače za …

Objavljeno 2. avgusta 2022

Na podlagi Sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list št. 103/22 dne 29.7.2022, se od 1. januarja 2022 uporablja nova lestvica KDPZ. Sprememba …

Objavljeno 15. junija 2022

Koriščenje digitalnega bona v programu Fakturiranje (in tudi ostalih Vasco prodajnih programih) je mogoče na dva načina – odvisno čez kateri modul izdajate račun. V primeru, da račun izdajate skozi …

Objavljeno 31. marca 2022

Pripravili smo navodila za obračun oskrbnin za stavkovni dan, 9.3.2022.

Objavljeno 25. marca 2022

Objavljamo navodila za obračun delovne uspešnosti zaradi povečane pedagoške oziroma učne obveznosti s šifro D070 kot odgovor na dopis MIZŠ, številka 6030-8/2022/1, datuma 3.3.2022.

Objavljeno 24. marca 2022

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), Uradni list številka 39/2022 ter Pravilnika o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero …

Objavljeno 23. marca 2022

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), Uradni list številka 39/2022 ter Sklepa o usklajenih zneskih vajeniških nagrad, Uradni list številka 41/2022, so bile z verzijo …