Objavljeno 7. septembra 2022

Z veseljem sporočam, da smo podjetje Vasco pridružili skupini Saop, ki je eden vodilnih ponudnikov poslovnih programov v Sloveniji.   Kaj združitev pomeni za vas, naše uporabnike S stališča uporabe …

Objavljeno 2. avgusta 2022

Na podlagi Sklepa Vlade RS o plačilu stavke izhaja, da javnim uslužbencem, ki so 9. marca 2022 sodelovali v splošni stavki na področju vzgoje in izobraževanja, pripada nadomestilo plače za …

Objavljeno 2. avgusta 2022

Na podlagi Sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list št. 103/22 dne 29.7.2022, se od 1. januarja 2022 uporablja nova lestvica KDPZ. Sprememba …

Objavljeno 15. junija 2022

Koriščenje digitalnega bona v programu Fakturiranje (in tudi ostalih Vasco prodajnih programih) je mogoče na dva načina – odvisno čez kateri modul izdajate račun. V primeru, da račun izdajate skozi …

Objavljeno 31. marca 2022

Pripravili smo navodila za obračun oskrbnin za stavkovni dan, 9.3.2022.

Objavljeno 25. marca 2022

Objavljamo navodila za obračun delovne uspešnosti zaradi povečane pedagoške oziroma učne obveznosti s šifro D070 kot odgovor na dopis MIZŠ, številka 6030-8/2022/1, datuma 3.3.2022.

Objavljeno 24. marca 2022

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), Uradni list številka 39/2022 ter Pravilnika o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero …

Objavljeno 23. marca 2022

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), Uradni list številka 39/2022 ter Sklepa o usklajenih zneskih vajeniških nagrad, Uradni list številka 41/2022, so bile z verzijo …

Objavljeno 20. januarja 2022

Od 22.1.2022 naprej bo po odločitvi vlade mogoče izdati račun tudi brez fizičnega tiskanja oz. bo račun potrebno tiskati glede na željo stranke. Seveda lahko še naprej račune (paragone) normalno …