Objavljeno 1. julija 2021

S 1.7.2021 se posodablja sistem obračunavanja davka na dodano vrednost pri čezmejnem e-trgovanju v EU. Več si lahko o novostih preberete na naslednji povezavi: Nova pravila, e-trgovanje Za ta namen …

Objavljeno 1. julija 2021

Za knjiženje tujih EU davkov oziroma OSS sistema DDV-VEM v Glavno knjigo, ne potrebujete nobenega dodatnega modula, potrebujete pa verzijo Glavne knjige datuma 1.7.2021 ali novejšo. Vklop OSS sistema DDV-VEM …

Objavljeno 14. junija 2021

V programu Plače smo dodatno prilagodili in optimizirali izplačilo RDU in posledično tudi poračun nadomestil zaradi izplačila RDU. V ločenih priponkah najdete navodilo Izplačilo redne delovne uspešnosti in navodilo Poračun …

Objavljeno 9. junija 2021

V skladu z Dogovorom o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust …

Objavljeno 23. aprila 2021

Za vse naše stranke smo pripravili akcijsko ponudbo modula Dokumentni sistem, ki bo veljala do 31.8.2021. Modul je namenjen vsem, ki potrebujejo višjo stopnjo organizacije dela. Nekateri si to želite …

Objavljeno 18. marca 2021

Na podlagi dokumenta »Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju« ter objave na eDavkih dne 15.3.2021 z naslovom »Omogočena oddaja izjave NF-SubMP za povračilo dela …

Objavljeno 11. marca 2021

Spodaj podajamo navodila za izplačilo Dodatka za delo v rizičnih razmerah, šifra C223. Določa ga 39. člen KPJS in razglašena epidemija.

Objavljeno 8. marca 2021

Zaradi lažjega poročanja financerjem, predvsem občinam, ki morajo poročati ministrstvu koliko je poračuna za čas ko je bil vrtec zaprt zaradi CORONA virusa, smo na izpisu specifikacije poračuna za občine …

Objavljeno 18. februarja 2021

Statistični urad RS je v svojih pojasnilih za pravilno sporočanje obrazca 1-Zap/M dodal Primer 14 – pravilno sporočanje minimalne plače v primeru povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije. …

Objavljeno 11. februarja 2021

11.2.2021: Z današnjo verzijo je bila odpravljena težava z zapisom datumov pri poračunu boleznin oziroma vseh nadomestil, ki so imeli vpisane datume. Popravljen je tudi zapis datumov v polje M na …