Objavljeno 2. februarja 2018

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list št. 79/17 z dne 28.12.2017) prinaša nekaj novih rubrik …

Objavljeno 1. februarja 2018

Za namen obračuna Stavke je na voljo VP18 (B090) Stavka – kršitev kolektivne pogodbe. V primeru obračuna Stavke kot neplačane, imate na voljo VP463 (N040) Stavka – neplačana odsotnost. Obvezno …

Objavljeno 30. januarja 2018

1.     Plače JS; Od januarja 2018 dalje znaša višina regresa za prehrano med delom 3,79 EUR (Ur. l. 3/18 dne 12.1.2018) 2.     Plače; Minimalna plača za delo s polnim delovnim …

Objavljeno 29. januarja 2018

Na podlagi dopisa 450-198/2017/7 dne 17.1.2018 s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, se je spremenilo poročanje Analitične evidence Osnovnih sredstev. Po novem se poroča preko XML datoteke, ki …

Objavljeno 24. januarja 2018

Na podlagi Sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list št. 80/17 z dne 29.12.2017, se od 1. januarja 2018 uporablja nova lestvica KDPZ. …

Objavljeno 11. januarja 2018

Glede na podane dodatne zahteve Mestne občine Ljubljana smo v programu SOLAW-VRTEC dopolnili že obstoječe izpise. V obstoječih izpisih so dodani dodatni stolpci in seštevki podatkov, ki se nanašajo na …

Objavljeno 27. decembra 2017

Za vsa izplačila za Delavce v delovnem razmerju (14. člen ZPIZ-2) od 1. januarja 2018 dalje, je nova višina Najnižje osnove za plačilo prispevkov 855,72 EUR. Znesek izhaja iz izračuna …

Objavljeno 27. decembra 2017

Na spletni strani FURS-a je bilo 12.12.2017 objavljeno »Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2018«. V osnovi se dohodninska lestvica ni spremenila, sprememba je le pri …

Objavljeno 15. decembra 2017

Na portalu eDavki je bila 11.12.2017 ob 11:51:19 objavljena sledeča novica. »Oddaja podatkov VIR.VDC bo na portalu eDavki omogočena od četrtka, 14.12.2017 dalje.« https://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Notices/NoticeDetail.aspx?id=1283 Obrazec Vir-VDC boste pripravili, obvezno prekontrolirali …

Objavljeno 15. decembra 2017

Na podlagi 12. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se del plače za poslovno uspešnost izvzema iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do višine 70% zadnje znane povprečne mesečne …