Objavljeno 31. marca 2022

Pripravili smo navodila za obračun oskrbnin za stavkovni dan, 9.3.2022.

Objavljeno 25. marca 2022

Objavljamo navodila za obračun delovne uspešnosti zaradi povečane pedagoške oziroma učne obveznosti s šifro D070 kot odgovor na dopis MIZŠ, številka 6030-8/2022/1, datuma 3.3.2022.

Objavljeno 24. marca 2022

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), Uradni list številka 39/2022 ter Pravilnika o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero …

Objavljeno 23. marca 2022

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), Uradni list številka 39/2022 ter Sklepa o usklajenih zneskih vajeniških nagrad, Uradni list številka 41/2022, so bile z verzijo …

Objavljeno 20. januarja 2022

Od 22.1.2022 naprej bo po odločitvi vlade mogoče izdati račun tudi brez fizičnega tiskanja oz. bo račun potrebno tiskati glede na željo stranke. Seveda lahko še naprej račune (paragone) normalno …

Objavljeno 29. novembra 2021

V skladu s sprejetim Aneksom h KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, smo pripravili pisna navodila za obračun plače za mesec november.

Objavljeno 2. novembra 2021

Vsi proračunski uporabniki, ki beležite težave pri prevzemu UJP izpiskov preko B2B v programa GKW in SOLAW skoraj zagotovo niste uredili pooblastil za dostopanje do podračuna PU. To uredite tako, …

Objavljeno 8. oktobra 2021

K sodelovanju vabimo novega/o sodelavca/ko za prosto delovno mesto: IT in uporabniška podpora strankam Oblika zaposlitve: zaposlitev za nedoločen čas s preizkusnim obdobjem. Obseg dela: Telefonska in spletna podpora uporabnikom …

Objavljeno 4. oktobra 2021

Za program Plače smo pripravili nadgradnjo programa in navodila za prevzem novitet na temo obračuna prevoza na delo in spremenjene uredbe o davčni obravnavi stroškov in drugih dohodkov iz delovnega …