Objavljeno 19. aprila 2006

V programu Plače v verziji 8.63.4.4. z dne 25.04.2006 je v menuju 1.6.E. XML datoteka za plače za javni sektor popravljeno formiranje XML datoteke. Pri pripravi datoteke moramo nastaviti 5-mestno …

Objavljeno 14. aprila 2006

V programu Plače v verziji 8.63.2. z dne 14.4.2006 je popravljen izpis obrazca M4, da se obrazec lahko izpiše z A3-laserskim ali A3-brizgalnim tiskalnikom na predtiskan M4 obrazec za ročni …

Objavljeno 28. marca 2006

V programu Plače v verziji 8.63.0 z dne 28.03.2006 so narejeni popravki in prilagoditve za izračun plač direktorjev javnih zavodov po Sistemu Plač za Javni Sektor (SPJS). Določeni popravki se …

Objavljeno 20. marca 2006

V programu Plače v verziji 8.62.8 z dne 20.03.2006 so narejeni popravki pri formiranju XML datotek za REK-1 obrazce za uvoz preko spletnega portala EDavki. V tej verziji je tudi …

Objavljeno 14. marca 2006

V programu Plače v verziji 8.62.7 z dne 14.03.2006 so narejeni popravki za obrazce REK-1 za dohodke izplačane zaposlenim invalidom nad predpisano kvoto. Za vse invalide nad predpisano kvoto je …

Objavljeno 9. marca 2006

V verziji 8.62.6. z dne 09.03.2006 je popravljen izpis Obrazca-3 za regres za leto 2006. Popravljena je tudi XML datoteka za oddajo obrazca preko spletne strani AJPES-a. V verziji 8.62.5. …

Objavljeno 20. februarja 2006

V verziji 8.62.2. z dne 17.2.2006 je v meniju 4.D. Izpis obrazcev iz shranjenih plač kjer lahko naredimo izpis starih obrazcev tudi kadar imamo v obračunu že oziroma še vnešen …

Objavljeno 31. januarja 2006

V meni 5.1 (Razno.Parametri programa) je na 3. zavihku dodan parameter Pavšal v znesku, za isti tip obračuna, obračunam samo 1x Če imamo za enega delavca več obračunov istega tipa …

Objavljeno 31. januarja 2006

V programu Plače verzija 8.61.8 z dne 31.01.2006 je v menuju 2.B.5. narejen Servisni popravek višine premij KDPZ zaradi napake pri preračunu premij za delavce v 1. in 2. premijskem …

Objavljeno 26. januarja 2006

V verziji programa 11.49.5 z dne 26.01.2006 sta popravljena Izpis dnevnika in Izpis amortizacije po osnovnih sredstvih. Oba izpisa se lahko po novem izpiše urejeno po kontih in izpis omeji …