Plače in ukrepi za poplave 2023

Objavljeno 8. septembra 2023

Zakonodajalec je v ZIUOPZP zapisal dodatni Začasni ukrep povračila izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu. Posledično smo dopolnili program Plače in Navodila.

 

Objavljeno 31. avgusta 2023

Na podlagi sprejetega ZOPNN-F (Poplave 2023), pojasnil MJU in navodil FURS-a ter ZPIZ-a, smo pripravili navodila za pravilen obračun plač.