Prehod na nov Enotni Kontni Okvir

Objavljeno 15. aprila 2013

Pripravili smo navodila za prehod na nov Enotni Kontni Okvir na podlagi sprememb s strani Strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo.

Spremembe so narejene za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije-pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije.

Priporočamo, da si navodila dobro preberete in izberete pravo rešitev, ki bo primerna za vas.