Spremembe v programu Plače zaradi novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z)

Objavljeno 24. marca 2022

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), Uradni list številka 39/2022 ter Pravilnika o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022, Uradni list številka 41/2022, so bile z verzijo datuma 23.3.2022 v programu Plače narejene naslednje spremembe.

 

1.     Sprememba splošne letne olajšave iz 3.500,00 eurov na 4.500,00 eurov. Ob menjavi verzije program samodejno nastavi novo višino splošne olajšave.

2.     Znižanje stopnje najvišjega dohodninskega razreda iz 50% na 45%. Ob menjavi verzije program samodejno nastavi novo stopnjo najvišjega dohodninskega razreda.

3.     Uskladitev osebnih in posebnih olajšav za delavec (olajšave za otroke, vzdrževane družinske člane, PDPZ,…) Za izračun nove višine osebnih in posebnih olajšav je na voljo meni 5.F.4, načeloma samo potrdite vsebino menija.

4.     Uskladitev dodatnih olajšav za delavce po 3. odstavku 111. člena ZDoh-2. Za izračun dodatnih olajšav je na voljo meni 5.F.5. Tukaj imate dve možnosti izračuna dodatnih olajšav, navodila se nahajajo znotraj samega menija, vsekakor pa se priporoča vklop parametra »Pri delavcih z dodat. olajšavami nastavim izračun dodat. olajšav iz višine tekoče plače«.