Objavljeno 17. maja 2006

Na vnos obračuna je dodana kljukica za obračun davčnega odtegljaja po nižji stopnji. Na podlagi tega podatka bo program akontacijo dohodnine npr. pri REK-1d vpisal v vrstico 202 namesto 201.

Objavljeno 24. aprila 2006

Sedaj je možna povezava neomejenega števila dobropisov na en račun. Za vsako povezavo vpišete številko ter znesek dobropisa. Pri povezovanju si lahko pomagate tudi s tipko F1. Po pritisku te …

Objavljeno 19. aprila 2006

V programu Plače v verziji 8.63.4.4. z dne 25.04.2006 je v menuju 1.6.E. XML datoteka za plače za javni sektor popravljeno formiranje XML datoteke. Pri pripravi datoteke moramo nastaviti 5-mestno …

Objavljeno 14. aprila 2006

V programu Plače v verziji 8.63.2. z dne 14.4.2006 je popravljen izpis obrazca M4, da se obrazec lahko izpiše z A3-laserskim ali A3-brizgalnim tiskalnikom na predtiskan M4 obrazec za ročni …

Objavljeno 28. marca 2006

V programu Plače v verziji 8.63.0 z dne 28.03.2006 so narejeni popravki in prilagoditve za izračun plač direktorjev javnih zavodov po Sistemu Plač za Javni Sektor (SPJS). Določeni popravki se …

Objavljeno 20. marca 2006

V programu Plače v verziji 8.62.8 z dne 20.03.2006 so narejeni popravki pri formiranju XML datotek za REK-1 obrazce za uvoz preko spletnega portala EDavki. V tej verziji je tudi …

Objavljeno 14. marca 2006

V programu Plače v verziji 8.62.7 z dne 14.03.2006 so narejeni popravki za obrazce REK-1 za dohodke izplačane zaposlenim invalidom nad predpisano kvoto. Za vse invalide nad predpisano kvoto je …

Objavljeno 9. marca 2006

V verziji 8.62.6. z dne 09.03.2006 je popravljen izpis Obrazca-3 za regres za leto 2006. Popravljena je tudi XML datoteka za oddajo obrazca preko spletne strani AJPES-a. V verziji 8.62.5. …

Objavljeno 20. februarja 2006

V verziji 8.62.2. z dne 17.2.2006 je v meniju 4.D. Izpis obrazcev iz shranjenih plač kjer lahko naredimo izpis starih obrazcev tudi kadar imamo v obračunu že oziroma še vnešen …

Objavljeno 31. januarja 2006

V meni 5.1 (Razno.Parametri programa) je na 3. zavihku dodan parameter Pavšal v znesku, za isti tip obračuna, obračunam samo 1x Če imamo za enega delavca več obračunov istega tipa …