Objavljeno 31. januarja 2006

V programu Plače verzija 8.61.8 z dne 31.01.2006 je v menuju 2.B.5. narejen Servisni popravek višine premij KDPZ zaradi napake pri preračunu premij za delavce v 1. in 2. premijskem …

Objavljeno 26. januarja 2006

V verziji programa 11.49.5 z dne 26.01.2006 sta popravljena Izpis dnevnika in Izpis amortizacije po osnovnih sredstvih. Oba izpisa se lahko po novem izpiše urejeno po kontih in izpis omeji …

Objavljeno 26. januarja 2006

V programu Plače verzija 8.61.7 z dne 26.01.2006 je narejen popravek višine premij KDPZ na novo lestvico z minimalno premijo v višini 4.816 SIT in povečanje dodatnih premij za 3.04% …

Objavljeno 23. januarja 2006

V programu plače verzija 8.61.6 z dne 23.01.2006 je v menuju 4.7.1. Prenos plač v obrazec dohodnine dodano, da se lahko na strani Dohodki za VIROPR, VIRSPR nastavijo vrste dohodkov …

Objavljeno 13. januarja 2006

Program AVHW je dopolnjen, da pri Kontroli obrazca in Pripravi diskete po potrebi naredi tudi obrazec oz. datoteko(VIRSPR.DAT) s podatki o dohodkih, za katere veljajo oprostitve in zmanjšanja davčne osnove …

Objavljeno 10. januarja 2006

Za oddajo napovedi za dohodnino za leto 2005 potrebujete program AVHW V-5.47.0.1 z dne 10.01.2006 ali novejšo verzijo. Postopek za oddajo napovedi za dohodnino za leto 2005 je naslednji: 1. …

Objavljeno 6. januarja 2006

V programu so popravljeni izpisi REK obrazcev ter izpis obrazca za nerezidente. Na novo je dodan tudi obrazec REK-3b (Obračun davčnih odtegljajev za obresti in dividende). Spremenjen je tudi šifrant …

Objavljeno 5. januarja 2006

V plačah v verziji 8.60.9 z dne 04.01.2006 je popravljen obrazec Rek-1 in Priloga-11 (plačilne liste za zaposlene pri zasebnikih). Popravki glede zaposlenih invalidov nad predpisano kvoto so zaenkrat samo …

Objavljeno 30. decembra 2005

V programu Plače v verziji 8.60.7 z dne 30.12.2005 so narejeni popravki za izračun dohodnine in davka na bruto plače za leto 2006. Ob menjavi verzije program samodejno naredi naslednje …

Objavljeno 20. decembra 2005

NOVA LESTVICA ZA DOHODNINO V verziji programa Plače 8.60.4 z dne 20.12.2005 je narejen popravek lestvice za Dohodnino in splošne olajšave. Program bo samodejno popravil lestvico za dohodnino in splošno …