Objavljeno 26. avgusta 2005

– V-11.41 (19.07.2005): Popravek prenosa iz starih OS (napaka pri prenosu brisanih podatkov) – V-11.42 (21.07.2005): Sprememba indexov za osnovna sredstva zaradi hitrejšega prikaza in iskanja podatkov. – V-11.43 (28.07.2005): …

1 32 33 34