Objavljeno 24. avgusta 2021

Pripravljena je nova verzija programa Potni nalogi (Pnw) in kratka navodila za pravilen obračun kilometrine.

Objavljeno 9. junija 2021

V skladu z Dogovorom o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust …

Objavljeno 12. novembra 2020

Na podlagi objave Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki ureja obračun kilometrine pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo …

Objavljeno 26. aprila 2018

Finančna Uprava RS je včeraj, 25.4.2018 ob 14:40:36 na svoji spletni strani objavila dodatno pojasnilo glede obveznosti poročanja povračil stroškov službene poti izplačanih v januarju 2018. V praksi je namreč …

Objavljeno 20. aprila 2018

Delodajalci morajo v aprilu, najkasneje do 30.4.2018 oddati iREK obrazec z navedbo vrste dohodka 1190 – Dohodek iz DR, ki se ne všteva v davčno osnovo, za izplačila v obdobju …

Objavljeno 7. marca 2018

Pripravili smo dopolnitev spiska sprememb in navodila glede novosti pri poročanju iRek obrazca v programu Potni nalogi. Prosimo, da si jih podrobno preberete.

Objavljeno 11. julija 2012

V Ur.l., št. 51/2012 z dne 6.7.2012, je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Uredba prinaša dve bistveni spremembi in …

Objavljeno 7. novembra 2006

Nastavljivi izpisi V meniju 5.2 (Razno.Nastavitve izpisa potnega naloga) je dodana opcija Izpis opomb. Če to opcijo obkljukate, se na koncu naloga izpišejo še opombe. Parametri programa Na tretji strani …

Objavljeno 3. oktobra 2006

1. V meniju 2.1 je dodana vrsta izpisa "Seštevek po delavcih in vozilih" in možnost izbire izpisa za določeno vozilo. 2. V meniju 2.6 je nov izpis in sicer "Izpis …

Objavljeno 27. julija 2006

V meniju 5.2 (Razno.Nastavitve izpisa potnega naloga) je dodan parameter Izpis seznama obiskov. Če parameter obkljukate bo program na izpisu potnega naloga izpisal tudi seznam obiskov. Seznam obiskov lahko vnesete …