Objavljeno 9. junija 2021

V skladu z Dogovorom o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust …

Objavljeno 12. novembra 2020

Na podlagi objave Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki ureja obračun kilometrine pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo …

Objavljeno 26. aprila 2018

Finančna Uprava RS je včeraj, 25.4.2018 ob 14:40:36 na svoji spletni strani objavila dodatno pojasnilo glede obveznosti poročanja povračil stroškov službene poti izplačanih v januarju 2018. V praksi je namreč …

Objavljeno 20. aprila 2018

Delodajalci morajo v aprilu, najkasneje do 30.4.2018 oddati iREK obrazec z navedbo vrste dohodka 1190 – Dohodek iz DR, ki se ne všteva v davčno osnovo, za izplačila v obdobju …

Objavljeno 7. marca 2018

Pripravili smo dopolnitev spiska sprememb in navodila glede novosti pri poročanju iRek obrazca v programu Potni nalogi. Prosimo, da si jih podrobno preberete.

Objavljeno 11. julija 2012

V Ur.l., št. 51/2012 z dne 6.7.2012, je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Uredba prinaša dve bistveni spremembi in …

Objavljeno 7. novembra 2006

Nastavljivi izpisi V meniju 5.2 (Razno.Nastavitve izpisa potnega naloga) je dodana opcija Izpis opomb. Če to opcijo obkljukate, se na koncu naloga izpišejo še opombe. Parametri programa Na tretji strani …

Objavljeno 3. oktobra 2006

1. V meniju 2.1 je dodana vrsta izpisa "Seštevek po delavcih in vozilih" in možnost izbire izpisa za določeno vozilo. 2. V meniju 2.6 je nov izpis in sicer "Izpis …

Objavljeno 27. julija 2006

V meniju 5.2 (Razno.Nastavitve izpisa potnega naloga) je dodan parameter Izpis seznama obiskov. Če parameter obkljukate bo program na izpisu potnega naloga izpisal tudi seznam obiskov. Seznam obiskov lahko vnesete …

Objavljeno 8. junija 2006

Oblika izpisa potnega naloga je sedaj nastavljiva. Nastavite lahko več različnih oblik npr. ločen izpis naloga za službeno potovanje ter izpis obračuna potnih stroškov. Izpis se nastavi v meniju 5.2 …