Plače Junij-December 2020; Gospodarstvo in JS (COVID-19, ZIUOOPE in ZIUPDV) –OSVEŽENO 30.8.2020–

Objavljeno 7. avgusta 2020

30.8.2020: Vlada je sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Ukrep se podaljša do 30. septembra 2020. Objavljeno v Uradnem listu 115, dne 27.8.2020.

7.8.2020: Prilagoditev programa zaradi novih pojasnil ZPIZ-a, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za Javno upravo. Spremembe so pri alfa šifrah (JS) in poročanju podatkov na iRek-u. Nova pojasnila najdete v prilogi.

3.8.2020: Za potrebe Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val Covid-19 (ZIUPDV) smo pripravili nadgradnjo programa Plače. Osvežena so tudi navodila za obdobje junij – december 2020.

2.7.2020: Glede na dejstvo, da so na spletni strani eDavkov umaknili prvotno pojasnilo za poročanje Rek-1 po ZIUOOPE in ga nadomestili z novim, spremenjenim pojasnilom, Vas pozivamo in prosimo da ponovno preberete navodila za pravilen obračun in posledično poročanje Rek-1 po ZIUOOPE za mesec Junij.

Spodaj boste našli osvežena navodila za postopek obračuna plač za Junij v primeru koriščenja ukrepov po ZIUOOPE in tudi dodatna navodila za primer potrebe oddaje popravka že oddanega Rek-1 obrazca.«

18.6.2020: Zakonodajalec je v tretjem »proti koronskem« paketu, sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE). Objavljen je bil v Uradnem listu številka 80/2020, dne 30.5.2020. Pripravili smo podroben pregled ukrepov in navodila glede obračunov.