Plače Junij-December 2020; Gospodarstvo in JS (COVID-19, ZIUOOPE) –OSVEŽENO 2.7.2020–

Objavljeno 2. julija 2020

2.7.2020: Glede na dejstvo, da so na spletni strani eDavkov umaknili prvotno pojasnilo za poročanje Rek-1 po ZIUOOPE in ga nadomestili z novim, spremenjenim pojasnilom, Vas pozivamo in prosimo da ponovno preberete navodila za pravilen obračun in posledično poročanje Rek-1 po ZIUOOPE za mesec Junij.

Spodaj boste našli osvežena navodila za postopek obračuna plač za Junij v primeru koriščenja ukrepov po ZIUOOPE in tudi dodatna navodila za primer potrebe oddaje popravka že oddanega Rek-1 obrazca.«

18.6.2020: Zakonodajalec je v tretjem »proti koronskem« paketu, sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE). Objavljen je bil v Uradnem listu številka 80/2020, dne 30.5.2020. Pripravili smo podroben pregled ukrepov in navodila glede obračunov.