Objavljeno 20. aprila 2018

Za leto 2018 so SURS, AJPES in BS skrajšali vprašalnik POSL-P/ČL oziroma Ajpes ČPPS. Verzija programa Glavna knjiga z dne 20.4.2018 ima urejen nov, skrajšan vprašalnik in je na voljo …

Objavljeno 27. marca 2017

Ministrstvo za finance je pred dnevi vsem proračunskih uporabnikom poslalo dopis oz. vabilo k predložitvi pooblastila za izvedbo skupnega javnega naročila za storitev zajema in hrambe računov in spremljevalnih dokumentov …

Objavljeno 17. junija 2015

Pripravili smo posodobljena navodila za denarni tok v programu Glavna knjiga. Kogar zanima način delovanja ali nastavitve, ga vabimo k branju.

Objavljeno 8. oktobra 2014

Pripravili smo nova – razširjena navodila za branje bančnih izpiskov. Po njih si lahko nastavitve pravila uvoza in s tem konkretno olajšate delo s knjiženjem bančnih izpiskov. Branje navodil priporočamo …

Objavljeno 23. aprila 2014

Na podlagi uredbe o Evropskem sistemu računov 2010 (ESA2010) ter novega Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov in Navodila za izvajanje sklepa (Ur.l. 106/13, 18.12.2013) je Banka …

Objavljeno 2. oktobra 2013

Pred kratkim smo dopolnili branje bančnih izpiskov. Napisali smo podrobna navodila po katerih si lahko nastavitve pravila uvoza in s tem konkretno olajšate delo s knjiženjem bančnih izpiskov. Branje navodil …

Objavljeno 15. aprila 2013

Pripravili smo navodila za prehod na nov Enotni Kontni Okvir na podlagi sprememb s strani Strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo. Spremembe so narejene za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, kmečka …

Objavljeno 2. oktobra 2009

Navodila za kreiranje novih zmogljivih poročil v exelu.

Objavljeno 14. marca 2007

V kontnem planu smo dodali tipko F4 s katero lahko spreminjate konte (šifre). Spreminjate lahko sintetične in analitične konte. Pri spremembi analitičnega konta imate dve možnosti. Če novi konto še …